Mandarin(P): dān
Mandarin(Z): ㄉㄢ
Korean(Eum): 단, 란 [dan, lan]
Korean(H/E): 붉을 단
Japanese(On): たん [tan]
Japanese(Kun): あか, に [aka, ni]
Cantonese: daan1
Vietnamese: đam
Hist. Tang: *dɑn, dɑn
------------------------------------------------------------
Definition: cinnabar (native HgS); vermilion (artificial HgS used as pigment)
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [3.3]
Total strokes: 4
Radical:
Other variant:
Frequency: 4
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E39
Big Five: A4A6
GB 2312: 2104
JIS X 0208-1990: 3516
KSC 5601-1989: 5101
Cangjie: BY
Four-corner Code: 7744.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10044.010
Kang Xi: 0080.160
CiHai: 44.201
Morohashi: 00099
Dae Jaweon: 0162.220

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I dān (1) (象形。 甲骨文字形, 外面框框象矿井形, 里边的一横是加上的符号, 表示那里有丹砂。 本义: 辰砂, 朱砂) (2) 同本义 [cinnabar] 丹, 巴越之赤石也。 象采丹井。 《说文》 砺砥砮丹。 《书·禹贡》 有始州之国, 有丹山。 《山海经·大荒北经》 加之以丹矸。 《荀子·正论》 乃丹书帛曰 陈胜王 , 置入所罾鱼腹中。 《史记·陈涉世家》 (3) 又如: 丹矸(丹砂); 丹砂(一种红色矿物, 也叫 …   Advanced Chinese dictionary

 • — dān ㄉㄢ 〔《廣韻》都寒切, 平寒, 端。 〕 1.丹砂;硃砂。 《書‧禹貢》: “礪砥砮丹。” 孔穎達 疏: “丹者, 丹砂。” 《文選‧左思〈吳都賦〉》: “赬丹明璣。” 李善 注: “丹, 丹砂也。”古代用作染色的顏料。 《意林》卷四引 漢 王逸 《正部》: “皎皎練絲, 得藍則青, 得丹則赤。” 2.指不同色澤的美石。 《山海經‧大荒西經》: “白木琅玕, 白丹青丹。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 即內丹。 《峴泉集.玄問》: 〝可以縱閉陰陽者, 會二五之精, 凝九一之氣, 養之內曰丹, 施之外曰法〞。 《鍾呂傳道集》: 所謂丹者, 非色也。 紅黃不可以致;之所謂丹者, 非味也, 甘和不可以合之。 丹乃丹田, 丹田有三;上田神舍, 中田氣府, 下田精區。 精中生氣。 氣在中丹, 氣中生神, 神在上丹。 真水真氣合而成精。 精在下丹。 奉道之士莫不有三丹。 《道海津梁》: 〝易與天地準, 故能彌論天地之道。 天地至精, 形而為兩曜, 兩曜橫則為明, 豎則為易, 疊則為丹。 丹之為字, …   Explanatory dictionary of Taoism

 • — 拼音: dan 解释: 1. 赤色的矿石, 可以制成颜料。 书经·禹贡: “杶干栝柏, 砺砥砮丹。 ” 2. 精炼配制的药剂。 如: “仙丹”、 “灵丹妙药”、 “九转还魂丹”。 3. 姓。 如汉代有丹玉。  1. 红色的。 如: “丹枫”、 “丹唇”、 “丹砂”。 2. 赤诚的。 如: “丹心”、 “丹忱”。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:dan 1. 赤色的礦石, 可以製成顏料。 書經·禹貢: “杶幹栝柏, 礪砥砮丹。” 2. 精煉配製的藥劑。 如: “仙丹”、 “靈丹妙藥”、 “九轉還魂丹”。 3. 姓。 如漢代有丹玉。  1. 紅色的。 如: “丹楓”、 “丹脣”、 “丹砂”。 2. 赤誠的。 如: “丹心”、 “丹忱”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【단】 붉다; 붉은 빛; 주사 (광물) ; 붉게 하다; 성심 (빌경) + 一 (한일) + (주) 불똥주·주부 3획 (총4획) [1] cinnabar (native HgS) ; vermilion (artificial HgS used as pigment) [2] red; scarlet [3] [n] sophisticated decoction [4] [n] medical pill; ointment and powder (esp. the pill …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — dān (1) ㄉㄢˉ (2) 红色: ~砂(朱砂)。 ~桂(观赏植物, 花为橘红色)。 ~心碧血(赤诚的忠心, 珍贵的热血)。 ~青。 (3) 依成方制成的颗粒状或粉末状的中药: 丸散膏~。 (4) 姓。 (5) 郑码: QSVV, U: 4E39, GBK: B5A4 (6) 笔画数: 4, 部首: 丶丿, 笔顺编号: 3541 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 단 붉을 4 strokes 점+튼입구+한일 …   Korean dictionary

 • — <册>  珊  跚  㹪  柵  姍  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 丹書 — (丹書, 丹书) 1.古時以朱筆記載犯人罪狀的文書。 《左傳‧襄公二十三年》: “初, 斐豹 , 隸也, 著於丹書。” 杜預 注: “蓋犯罪沒為官奴, 以丹書其罪。” 三國 魏 曹操 《度關山》詩: “有燔丹書, 無普赦罪。” 《文選‧陸機<謝平原內史表>》: “苟削丹書, 得夷平民。” 李周翰 注: “丹書, 定罪之書。” 2.傳說中赤雀所銜的瑞書。 《呂氏春秋‧應同》: “及 文王 之時, 天先見火, 赤烏銜丹書集於 周 社。” 《史記‧周本紀》“生 昌 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 丹书 — (丹書, 丹书) 1.古時以朱筆記載犯人罪狀的文書。 《左傳‧襄公二十三年》: “初, 斐豹 , 隸也, 著於丹書。” 杜預 注: “蓋犯罪沒為官奴, 以丹書其罪。” 三國 魏 曹操 《度關山》詩: “有燔丹書, 無普赦罪。” 《文選‧陸機<謝平原內史表>》: “苟削丹書, 得夷平民。” 李周翰 注: “丹書, 定罪之書。” 2.傳說中赤雀所銜的瑞書。 《呂氏春秋‧應同》: “及 文王 之時, 天先見火, 赤烏銜丹書集於 周 社。” 《史記‧周本紀》“生 昌 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.